Aktuality

Vzhledem ke stupňujícímu se riziku nákazy koronavirem vstupují v platnost následující opatření, která jsou nezbytná k ochraně zdraví jednotlivých pacientů a zdravotnického personálu:

   1) Před návštěvou ordinace musí vždy předcházet telefonický či e-mailový kontakt. Zvláště u pacientů s respiračním onemocněním je prvotní telefonní kontakt nutností. Bez telefonické domluvy nechoďte prosím přímo do ordinace !!!

   2) Do čekárny budeme vpouštět vždy jen jednoho pacienta. Současný pobyt více lidí v čekárně není dále možný.

   3) Je zastaveno provádění veškerých odložitelných vyšetření - závodně preventivní péče, řidičské průkazy, pojistky,....

   4) Pro omezení expozičního času personálu bude ordinační doba omezena. Nadále jsme přítomni po celou dobu pro neobjednané pacienty, doba pro objednané pacienty může být operativně zkrácena

   5) Je pozastavena registrace nových pacientů.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje zřídila  speciální infolinku, na níž lidé mohou získat informace o koronaviru a rady, jak postupovat v konkrétních situacích (například, když se vrátili z dovolené v Itálii). Linka je dostupná na telefonním čísle 602 730 251 v pracovních dnech mezi 14. a 19. hodinou a o víkendu mezi 9. a 19. hodinou. Suspektní pacienti musí zůstat doma v přísné izolaci, zásadně při podezření na infekci koronavirem nechodit přímo do ordinace !!!

Informace možno čerpat i na kontaktních telefonech Státního zdravotního ústavu: 724 810 367 nebo 725 191 367

Plánovaná dovolená v roce 2020:

- 5.-14.srpna 2020 (zástup pro akutní pacienty bude zajištěn u MUDr. Sejkorové ve Svítkově)

Upozorňuji, že ordinační doba je každý den rozdělena na první tři hodiny pro akutní a neobjednané pacienty a následující tři hodiny pro pacienty objednané. Velmi prosím o důsledné dodržování tohoto rozdělení. Objednání je zcela nezbytné pro následující úkony: veškeré administrativní úkony, řidičské a profesní průkazy, výpisy z dokumentace, preventivní prohlídky, pracovně-lékařské služby, předoperační vyšetření, zprávy pro lázně,... Tyto úkony nebudou v době pro akutní případy prováděny !!!  V objednacích časech budou mít přednost objednaní pacienti. Je nicméně nutné si ale uvědomit, že ve zdravotnictví nelze přesně objednaný čas nikdy zcela zaručit. Nelze přesně určit, jaký čas bude k ošetření kontrétního pacienta nutný, ani kolik přijde konkrétní den akutních pacientů. Pořadí pacientů bude tedy vždy určovat lékař dle naléhavosti ošetření. Mohu ale slíbit, že děláme vše pro to, aby byl čas vašeho ošetření s objednacím časem co nejbližší.

Pro zpříjemnění doby čekání na ošetření je pro Vás v čekárně zřízeno bezplatné nezaheslované internetové připojení (WIFI), aquamat a časopisy k volnému použití.

V případě žádosti o vyšetření v rámci pracovně-lékařských služeb je bezpodmínečně nutné aby měl pacient s sebou platnou žádost od zaměstnavatele (s razítkem, podpisem, údaji o zaměstnavateli, vykonávené profesi a především s jasným uvedením rizikové kategorie). Pro podniky, se kterými nemáme smlouvu o závodně-preventivní péči, je možno provést toto vyšetření pouze pro rizikovou kategorii 1 (kromě zákonem daných výjimek dle přílohy č.2 vyhlášky č.79/2013 Sb. pod bodem římská II).

V naší ordinaci máme v provozu službu  e-recept. V případě zájmu je Vám možno recept zaslat ve formě e-mailu či ve formě SMS (jen na e-maily či telefonní číslo zadané jako kontaktní pacientem v ordinaci). Pro žádosti o vystavení receptů pro trvale užívanou medikaci lze využít e-mailový kontakt:  mudr.hemzsky@seznam.cz. Vždy prosím uvádějte, jakou formou chcete recept předat (e-mail,SMS,předání do místní lékárny, převzetí v ordinaci). Dále velmi prosím abyste se snažili žádat najednou o předpis všech léků, které užíváte. U chronicky užívané medikace bude předepsáno většinou množství na 3 měsíce, pokud budete chtít u nějakého léku z důvodu dostatečné zásoby množství menší, uveďte prosím toto množství konkrétně.

Několik informací ke spalničkám: V případě zájmu o vyšetření protilátek na spalničky (jako kontorly dostatečné imunity) je vyšetření hrazeno pojištovnou jen pokud jste k tomto vyšetření vyzváni přímo hygienickou stanicí. Jinak si toto vyšetření hradí pacient v laboratoři sám. Přeočkování očkovací látkou v dospělosti není t.č. hrazeno zdravotní pojištovnou. V případě, že máte podezření, že máte spalničky (vyrážka, teplota, projevy infektu) zavolejte prosím nejdříve telefonicky do naší ordinace k domluvě o dalším postupu. Prosím, nechoďte NIKDY přímo do čekárny !!