Aktuality

Plánovaná dovolená v roce 2020:

        - 21.února 2020 (zástup vzhledem ke krátké absenci nezajišťován)

v pondělí 24.2.2020 bude ordinace otevřena až od 9:00 hodin. Neobjednaní pacienti mohou tento den chodit i do doby vyhrazené běžně pro objednané

        - 30.dubna - 6.května 2020 (zástup pro akutní pacienty bude zajištěn u MUDr. Sejkorové ve Svítkově)
        - 5.-14.srpna 2020 (zástup pro akutní pacienty bude zajištěn u MUDr. Sejkorové ve Svítkově)


Upozorňuji, že ordinační doba je každý den rozdělena na první tři hodiny pro akutní a neobjednané pacienty a následující tři hodiny pro pacienty objednané. Velmi prosím o důsledné dodržování tohoto rozdělení. Objednání je zcela nezbytné pro následující úkony: veškeré administrativní úkony, řidičské a profesní průkazy, výpisy z dokumentace, preventivní prohlídky, pracovně-lékařské služby, předoperační vyšetření, zprávy pro lázně,... Tyto úkony nebudou v době pro akutní případy prováděny !!!  V objednacích časech budou mít přednost objednaní pacienti. Je nicméně nutné si ale uvědomit, že ve zdravotnictví nelze přesně objednaný čas nikdy zcela zaručit. Nelze přesně určit, jaký čas bude k ošetření kontrétního pacienta nutný, ani kolik přijde konkrétní den akutních pacientů. Pořadí pacientů bude tedy vždy určovat lékař dle naléhavosti ošetření. Mohu ale slíbit, že děláme vše pro to, aby byl čas vašeho ošetření s objednacím časem co nejbližší.

Pro zpříjemnění doby čekání na ošetření je pro Vás v čekárně zřízeno bezplatné nezaheslované internetové připojení (WIFI), aquamat a časopisy k volnému použití.

V případě žádosti o vyšetření v rámci pracovně-lékařských služeb je bezpodmínečně nutné aby měl pacient s sebou platnou žádost od zaměstnavatele (s razítkem, podpisem, údaji o zaměstnavateli, vykonávené profesi a především s jasným uvedením rizikové kategorie). Pro podniky, se kterými nemáme smlouvu o závodně-preventivní péči, je možno provést toto vyšetření pouze pro rizikovou kategorii 1 (kromě zákonem daných výjimek dle přílohy č.2 vyhlášky č.79/2013 Sb. pod bodem římská II).

V naší ordinaci máme v provozu službu  e-recept. V případě zájmu je Vám možno recept zaslat ve formě e-mailu či ve formě SMS (jen na e-maily či telefonní číslo zadané jako kontaktní pacientem v ordinaci). Pro žádosti o vystavení receptů pro trvale užívanou medikaci lze využít e-mailový kontakt:  mudr.hemzsky@seznam.cz. Vždy prosím uvádějte, jakou formou chcete recept předat (e-mail,SMS,předání do místní lékárny, převzetí v ordinaci). Dále velmi prosím abyste se snažili žádat najednou o předpis všech léků, které užíváte. U chronicky užívané medikace bude předepsáno většinou množství na 3 měsíce, pokud budete chtít u nějakého léku z důvodu dostatečné zásoby množství menší, uveďte prosím toto množství konkrétně.

Několik informací ke spalničkám: V případě zájmu o vyšetření protilátek na spalničky (jako kontorly dostatečné imunity) je vyšetření hrazeno pojištovnou jen pokud jste k tomto vyšetření vyzváni přímo hygienickou stanicí. Jinak si toto vyšetření hradí pacient v laboratoři sám. Přeočkování očkovací látkou v dospělosti není t.č. hrazeno zdravotní pojištovnou. V případě, že máte podezření, že máte spalničky (vyrážka, teplota, projevy infektu) zavolejte prosím nejdříve telefonicky do naší ordinace k domluvě o dalším postupu. Prosím, nechoďte NIKDY přímo do čekárny !!