Aktuality

Pokud se nemůžete dovolat (přetížený telefon), můžete poslat e-mail s žádostí o zpětné zavolání a my Vám do konce pracovní doby zavoláme zpět. Můžeme volat ze "soukromého čísla",  prosíme tedy o přijetí tohoto hovoru. Děkuji Hemžský

Očkování proti chřipce  - budeme nejspíše schopni sehnat ještě nějaké další vakcíny, prosím nahlašte se sestře, kdo budete mít ještě o očkování zájem, abychom pro Vás vakcínu objednali.

Nadále trvá nutnost předchozího objednávání k vyšetření po celou naši ordinační dobu.
Prosím vždy při objednávání oznamte, pokud máte horečku či jiné projevy respiračního infektu !!! Opakovaně se nám stává, že nás pacient o těchto obtížích dopředu neinformuje. Infekčním pacientům dáváme termín na konci ordinační doby pro ochranu ostatních pacientů.
Cílem 100%objednávání je Vaše ochrana zamezením kontaktu mezi pacienty v čekárně ordinace. Nedodržením tohoto opatření zvyšujete riziko vlastní nákazy či riziko šíření infekčního onemocnění. Budeme moc rádi, pokud nám sdělíte Váš osobní názor, zda systém celodenního objednávání neponechat do budoucna i po odeznění problému s koronavirem. Váš názor bude pro nás podkladem pro rozhodnutí, zda se do budoucna vrátit k původnímu systému části ordinační doby pro neobjednané či zda již ponechat plný objednávkový systém trvale. Prosím použijte níže přiložený dotazník. Děkuji

Vyšetření pacientů s projevy respiračního infektu bude plánováno vždy až na konec pracovní doby. Prosíme tyto pacienty, aby nevstupovali bez vyzvání do prostor čekárny a nejprve vždy zazvonili u dveří. Děkujeme, že jste ohleduplní k ostatním pacientům.

U rizikových pacientů bude při předchozí telefonické domluvě rozhodnuto, zda bude před klinickým vyšetřením v ordinaci proveden test na koronavirus (výsledek je nyní dostupný již do druhého dne). Aktuálně musí být testování provedeno u pacientů s teplotou 37,3stC a vyšší, dušností, zažívacími obtížemi, ztrátou chuti či čichu. Vyšetření probíhá většinou příjezdem pacienta vlastním vozem do odběrového stanu (např. laboratoř Medila v areálu bývalé veteriny Pardubice) a výtěrem pacienta přímo z vozu. Není se tedy třeba obávat rizika infekce pacienta během vyšetření.

Nasazená rouška je nezbytná po celou dobu pobytu v čekárně a ordinaci.

Pacientům nad 65 let, kteří dosud neabsolvovali státem hrazené očkování proti pneumokoku, je doporučeno toto očkování provést.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje zřídila  speciální infolinku, na níž lidé mohou získat informace o koronaviru a rady, jak postupovat v konkrétních situacích (například, když se vrátili z dovolené v Itálii). Linka je dostupná na telefonním čísle 602 730 251 v pracovních dnech mezi 14. a 19. hodinou a o víkendu mezi 9. a 19. hodinou. Suspektní pacienti musí zůstat doma v přísné izolaci, zásadně při podezření na infekci koronavirem nechodit přímo do ordinace !!!  Informace možno čerpat i na kontaktních telefonech Státního zdravotního ústavu: 724 810 367 nebo 725 191 367

V případě žádosti o vyšetření v rámci pracovně-lékařských služeb je bezpodmínečně nutné aby měl pacient s sebou platnou žádost od zaměstnavatele (s razítkem, podpisem, údaji o zaměstnavateli, vykonávené profesi a především s jasným uvedením rizikové kategorie). Pro podniky, se kterými nemáme smlouvu o závodně-preventivní péči, je možno provést toto vyšetření pouze pro rizikovou kategorii 1 (kromě zákonem daných výjimek dle přílohy č.2 vyhlášky č.79/2013 Sb. pod bodem římská II).

V naší ordinaci máme v provozu službu  e-recept. V případě zájmu je Vám možno recept zaslat ve formě e-mailu či ve formě SMS (jen na e-maily či telefonní číslo zadané jako kontaktní pacientem v ordinaci). Pro žádosti o vystavení receptů pro trvale užívanou medikaci lze využít e-mailový kontakt:  mudr.hemzsky@seznam.cz. Vždy prosím uvádějte, jakou formou chcete recept předat (e-mail,SMS,předání do místní lékárny, převzetí v ordinaci). Dále velmi prosím abyste se snažili žádat najednou o předpis všech léků, které užíváte. U chronicky užívané medikace bude předepsáno většinou množství na 3 měsíce, pokud budete chtít u nějakého léku z důvodu dostatečné zásoby množství menší, uveďte prosím toto množství konkrétně.