Aktuality

Možnosti registrace k očkování proti koronaviru u pacientů nad 80 let:

1. kdo zvládá s internetem, zaregistruje se sám na https://registrace.mzcr.cz

2. kdo má mladšího příbuzného, požádá ho o provedení registrace na https://registrace.mzcr.cz

3. je možné zavolat na linku 1221, kde Vám registraci zprostředkují

4. kdo žije sám, nemá žádné příbuzné a nepořídí na lince 1221, tak se objedná zde do ordinace, kde s Vámi registraci provedeme. K registraci je nutné abyste si s sebou přinesli do ordinace Váš mobilní telefon !!!

Očkování probíhá zatím jen v očkovacích centrech - nejblíže tedy v Pardubicích

Očkování zde v ordinaci zatím bohužel nemáme jako praktičtí lékaři povoleno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V ordinaci máme k dispozici protilátkové testy k vyšetření přítomnosti protilátek proti koronaviru.

Test určí, zda máte dostatečnou imunitu proti koronaviru. Toto vyšetření je vhodné pro pacienty, kteří se domnívají, že onemocnění koronavirem prodělali, neměli ho ale potvrzené PCR a chtějí si potvrdit získání imunity. Dále je jistě vhodné pro pacienty, kteří měli PCR potvrzené onemocnění před dobou delší než 3 měsíce a chtějí si potvrdit, že mají stále dostatečnou hladinu protilátek a jsou nadále chráněni.
Jedná se o kvalitní testy americké firmy ACROBiotech s udávanou přesností 98,6% pro IgG protilátky. Pojištovna vyšetření nehradí, cena je 500,-Kč za test.
V ordinaci používáme kvalitní antigenní testy na vyšetření aktutní infekce koronavirem americké firmy ACROBiotech.

Testování je hrazeno pojišťovnou nadále i v rámci populačního testování. Testování poskytujeme jen našim registrovaným pacientům.

Antigenní test nenahrazuje zcela PCR test. O typu testu rozhodne lékař. U pacientů v karanténě jsou akceptovány jen PCR testy.


 

69% pacientů vyslovilo v dotazníku přání, aby byl i po odeznění pandémie koronaviru ponechán současný systém 100% objednávání pacientů po celou pracovní dobu. Tento systém bude tedy ponechán trvale. Pacienti s akutním onemocněním budou vždy vyšetřeni ještě týž den.

Vyšetření pacientů s projevy respiračního infektu bude plánováno vždy až na konec pracovní doby. Prosíme tyto pacienty, aby nevstupovali bez vyzvání do prostor čekárny a nejprve vždy zazvonili u dveří. Děkujeme, že jste ohleduplní k ostatním pacientům.

Pokud se nemůžete dovolat (přetížený telefon), můžete poslat e-mail s žádostí o zpětné zavolání a my Vám do konce pracovní doby zavoláme zpět. Můžeme volat ze "soukromého čísla",  prosíme tedy o přijetí tohoto hovoru. Děkuji Hemžský

Nasazená rouška je nezbytná po celou dobu pobytu v čekárně a ordinaci.

Pacientům nad 65 let, kteří dosud neabsolvovali státem hrazené očkování proti pneumokoku, je doporučeno toto očkování provést.

V případě žádosti o vyšetření v rámci pracovně-lékařských služeb je bezpodmínečně nutné aby měl pacient s sebou platnou žádost od zaměstnavatele (s razítkem, podpisem, údaji o zaměstnavateli, vykonávené profesi a především s jasným uvedením rizikové kategorie). Pro podniky, se kterými nemáme smlouvu o závodně-preventivní péči, je možno provést toto vyšetření pouze pro rizikovou kategorii 1 (kromě zákonem daných výjimek dle přílohy č.2 vyhlášky č.79/2013 Sb. pod bodem římská II).

V naší ordinaci máme v provozu službu  e-recept. V případě zájmu je Vám možno recept zaslat ve formě e-mailu či ve formě SMS (jen na e-maily či telefonní číslo zadané jako kontaktní pacientem v ordinaci). Pro žádosti o vystavení receptů pro trvale užívanou medikaci lze využít e-mailový kontakt:  mudr.hemzsky@seznam.cz. Vždy prosím uvádějte, jakou formou chcete recept předat (e-mail,SMS,předání do místní lékárny, převzetí v ordinaci). Dále velmi prosím abyste se snažili žádat najednou o předpis všech léků, které užíváte. U chronicky užívané medikace bude předepsáno většinou množství na 3 měsíce, pokud budete chtít u nějakého léku z důvodu dostatečné zásoby množství menší, uveďte prosím toto množství konkrétně.