Aktuality

Očkování proti koronaviru v ordinaci

Nadále vůbec nevíme, kdy nám budou dodány další vakcíny. Snažíme se urgovat objednávky, ale nadále nemáme od kraje vůbec žádné informace ohledně další dodávky. Nejistá je i situace ohledně slíbených vakcín Janssen od výrobce Johnson & Johson. Aktuálně situace vypadá tak, že nejspíše se dočkáte vakcinace dříve v některém z očkovacích center, které jsou politiky v zásobování vakcínami bohužel stále výrazně preferovány před praktickými lékaři.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máme k dispozici protilátkové testy k vyšetření přítomnosti protilátek proti koronaviru.

Test určí, zda máte dostatečnou imunitu proti koronaviru. Toto vyšetření je vhodné pro pacienty, kteří se domnívají, že onemocnění koronavirem prodělali, neměli ho ale potvrzené PCR a chtějí si potvrdit získání imunity. Dále je jistě vhodné pro pacienty, kteří měli PCR potvrzené onemocnění před dobou delší než 3 měsíce a chtějí si potvrdit, že mají stále dostatečnou hladinu protilátek a jsou nadále chráněni.

Jedná se o vysoce kvalitní testy americké firmy ACROBiotech s udávanou přesností 98,6% pro IgG protilátky (paměťové protilátky) a 92,9% pro IgM protilátky (protilátky akutní infekce). Pojištovna vyšetření nehradí, aktuálně cena snížena na akčních 350,-Kč za test !!!

Máme kvalitní antigenní testy na vyšetření akutní infekce COVID americké firmy ACROBiotech.

Testování je hrazeno pojišťovnou nadále i v rámci populačního testování (tedy i na přání pacienta, který nemá obtíže - aktuálně možno až jednou za 3 dny).

Naše testy mají 97,7% sensitivitu a 99% specificitu. Testování poskytujeme jen našim registrovaným pacientům. Antigenní test nicméně nenahrazuje zcela PCR test. O typu testu rozhodne lékař. Například u pacientů v karanténě jsou akceptovány jen PCR testy.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pokud se nemůžete dovolat (přetížený telefon), můžete poslat e-mail s žádostí o zpětné zavolání a my Vám do konce pracovní doby zavoláme zpět. Můžeme volat ze "soukromého čísla",  prosíme tedy o přijetí tohoto hovoru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyšetření pacientů s projevy respiračního infektu bude plánováno vždy až na konec pracovní doby. Prosíme tyto pacienty, aby nevstupovali bez vyzvání do prostor čekárny a nejprve vždy zazvonili u dveří. Děkujeme, že jste ohleduplní k ostatním pacientům.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pacientům nad 65 let, kteří dosud neabsolvovali státem hrazené očkování proti pneumokoku, je doporučeno toto očkování provést.

V případě žádosti o vyšetření v rámci pracovně-lékařských služeb je bezpodmínečně nutné aby měl pacient s sebou platnou žádost od zaměstnavatele (s razítkem, podpisem, údaji o zaměstnavateli, vykonávené profesi a především s jasným uvedením rizikové kategorie). Pro podniky, se kterými nemáme smlouvu o závodně-preventivní péči, je možno provést toto vyšetření pouze pro rizikovou kategorii 1 (kromě zákonem daných výjimek dle přílohy č.2 vyhlášky č.79/2013 Sb. pod bodem římská II).

V naší ordinaci máme v provozu službu  e-recept. V případě zájmu je Vám možno recept zaslat ve formě e-mailu či ve formě SMS (jen na e-maily či telefonní číslo zadané jako kontaktní pacientem v ordinaci). Pro žádosti o vystavení receptů pro trvale užívanou medikaci lze využít e-mailový kontakt:  mudr.hemzsky@seznam.cz. Vždy prosím uvádějte, jakou formou chcete recept předat (e-mail,SMS,předání do místní lékárny, převzetí v ordinaci). Dále velmi prosím abyste se snažili žádat najednou o předpis všech léků, které užíváte. U chronicky užívané medikace bude předepsáno většinou množství na 3 měsíce, pokud budete chtít u nějakého léku z důvodu dostatečné zásoby množství menší, uveďte prosím toto množství konkrétně.