MUDr. Libor Hemžský

Vzdělání:

      - 1.lékařská fakulta UK Praha

      - Atestace z vnitřního lékařství

      - Atestace z kardiologie

      - Atestace z všeobecného praktického lékařství

      - Funkční licence pro výkon jícnové echokardiografie

      - Zkouška z lymfologie

      - Diplom celoživotního vzdělávání


Dosavadní praxe:

       - stáž v Univerzitní nemocnici Lublaň Slovinsko

       - stáž na kardiologii nemocnice Bangor, Maine, USA

       - kardiologické oddělení Nem. Pardubice

       - Přeloučská poliklinika, a.s.

       - konzultant Pojišťovny České spořitelny

       - externí spolupracovník společnosti Multiscan v oboru echokardiografie  

       - člen předsednictva Sdružení praktických lékařů Pardubice

       - člen revizní rady ČLK Pardubice


Dosavadní výuková a vědecká činnost

        - výuka na střední zdravotnické škole Pardubice

        - investigátor klinických studií: HEART2D, RELY, RELY-ABLE, AVERROES, CHEMOCENTRYX, SAVOR, REATA, DECLARE, DAPAZU, FLASH